Πρώτος ο Opera Mini στα free download σε 22 App Stores

Φαίνεταιι πως οιχρήστες του iphone θέλουν να δοκιμάσουν κάτιι διαφορετικό  .Να πω την αλήθεια μου και εγώ τον εγκατέστησα στο iphone 1st gen μου  αλλά δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ακόμα να δω διαφορές με τον Safari . Μου φαίνεταιιλίγο περίεργο ο opera mini στο appstore . Μήπως να τούς πούμε και  ευχαριστώ ?

Leave a Reply